Sociale Ansvar

DSK Rengøring har anstrengt sig til at fremtræde som en social ansvarlig virksomhed i vores globale samfund. Det betyder, at vi stræber efter at overholde lovene, bestemmelserne og reglerne i de lande, hvor vi samarbejder. 
Ved at tage udgangspunkt i bæredygtighedsprincippet, ønsker DSK Rengøring, at bevare en balance mellem de økonomiske, miljømæssige og sociale behov i vores globale verden. DSK Rengøring at vi som virksomhed altid sættes i forbindelse med respekt for menneskerettigheder, sikre arbejdsbetingelser og miljømæssigt fra vores egen medarbejderstab og fra dem vi har et samarbejde med. Vi stræber derfor på at virksomhedens politikker på området efterleves i hele virksomheden.

Vores nøgleværdier er baseret på fundamentale rettigheder for alle individer. Vi står inde for ytringsfrihed, beskyttelse af privatlivet, foreningsfrihed, tolerance for medmennesker uanset race, religiøse tilhørsforhold, køn og retten til at blive hørt.

Som vores overordnede forpligtelser til at være social ansvarlige, har vi sat følgende fokusområder:

Forskellighed

DSK Rengøring anstrenger sig ihærdigt for at respektere og værdsætte de individuelle forskelle mellem vores medarbejdere og samarbejdspartner. Vi mener, at en medarbejderstab bestående af mangeartet race giver medarbejderne en bedre arbejdsplads og vores virksomhed nogle konkurrencemæssige fordele.
Vi baserer vores personalepolitik på og praktiserer retfærdighed, åbenhed og gensidig respekt. Vi tror på at vores medmennesker er nøglen til vores succes.

Miljømæssig ansvarlighed

DSK Rengøring er forpligtet til at tage et ansvar i forhold til at beskytte miljøet. Derfor anvender vi Svanemærkede rengøringsprodukter hos ISO 14001 miljøcertificeret totalleverandør.
Vi tænker hele tiden på nye initiativer med henblik på blandt andet ressourceforbrug og miljøpåvirkninger fra vores produkter. Vi tager hensyn til vores omgivelsers forventninger og interesser.

Sikkerhed og Sundhed

DSK Rengøring opbakker princippet om, at kvaliteten af rengøringen og serviceydelserne, og arbejdernes moral forbedres ved et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Etiske investeringer

Som virksomhed stiller vi også krav til os selv som vi gør til vores samarbejdspartner: ved at bruge de miljørigtige produkter stræber vi efter at nedbringe forurening. Vi vælger nøje vores underleverandører så vi dermed sikrer os at underleverandøren ikke udnytter sine medarbejdere.

Vi støtter organisationen Red Barnet. Det har vi valgt på baggrund af at Red Barnet kæmper for børns rettigheder og giver akut og langsigtet hjælp til udsatte børn i Danmark og resten af verden.
Red Barnet giver nødhjælp og bekæmper børnearbejde, fattigdom, hiv/aids, seksuelt misbrug og trafficking. Som virksomhed vil sikre os at ved at støtte Red barnet kan vi derimod gøre forskel og være med til at gøre vores verden bedre.